Insättningsgaranti

Om du sparar på ett sparkonto som täcks av insättningsgarantin får du ersättning för dina förlorade sparpengar om banken hamnar i obestånd. Det är det som är det fina med sparkonton som har en insättningsgaranti, dina pengar är skyddade. Den enda nackdelen är att dessa konton inte ger dig lika hög sparränta som sparkonton utan garanti ger dig, men å andra sidan riskerar du att förlora dina sparpengar om du har ett sådant konto och finansbolaget du sparar hos försätts i konkurs.

Viktiga fakta om insättningsgarantin

  • Det är inte så att du får ersättning för hur mycket pengar som helst via din insättningsgaranti. Det maximala beloppet är på 100 000 Euro och hur mycket det är i svenska kronor bestäms av den mittkurs som gäller på Stockholmsbörsen samma dag som finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska sättas in, vilket i praktiken är samma dag som banken går i konkurs.
  • Ersättningen gäller per person och bank, inte per konto. Det innebär att om du har flera sparkonton på en och samma bank får du ändå en ersättning på högst 100 000 Euro, men om du delar sparkonto med någon får ni en maximal ersättning på 100 000 Euro var.
  • Några dagar efter att insättningsgarantin har börjat gälla blir du kontaktad av riksgälden som informerar dig om din ersättning och tar reda på var du vill att ersättningen ska sättas in.
  • Du får dina pengar senast 20 dagar efter att insättningsgarantin sattes in.